Особистісно-зорієнтоване навчання як засіб формування компетентної особистості

         Сучасна загальна освіта має давати не готові знання, а формувати вміння здобувати їх самостійно і – найсуттєвіше! – розвинути бажання робити це впродовж усього життя. Навчання має створювати умови для розвитку особистості, бути розвивальним, особистісно-зорієнтованим, де акцент переноситься з інтелектуального розвитку особистості на емоційний та соціальний. Досягти цього можна лише на діяльнісній основі, що передбачає вироблення в учнів умінь самостійно здобувати й застосовувати знання, тобто самостійно вчитися. Використання технологій в концепті особистісно-зорієнтованого навчання перетворює урок української мови та літератури на своєрідний майданчик для самопізнання і самовираження школярів.

         13 березня 2015 року на базі Лебединської загальноосвітньої школи № 5 відбулося засідання міського методичного об`єднання учителів української мови та літератури навчальних закладів міста на тему «Особистісно-зорієнтоване навчання як засіб формування компетентної особистості».

         Учитель української мови та літератури школи № 4 Нечваль І.М. поділилася досвідом роботи з присутніми щодо упровадження нових ефективних технологій в концепті особистісно-зорієнтованого навчання: технологією проблемного навчання, рівневої диференціації, ситуативного моделювання, формування творчої особистості, ігровою технологією, педагогічною технологією індивідуальної підтримки, діалого-дискусійною технологією, мережевими технологіями  та іншими.

         Учитель української мови та літератури школи № 3 Потапенко Т.Б. повідомила учасникам семінару-практикуму про формування компетентної особистості на уроках української мови та літератури, адже одним із шляхів удосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання української мови та літератури є інтенсифікація навчання, що передбачає по-новому структурований зміст, запровадження сучасних інформаційних технологій, які зумовлюють формування пізнавальних інтересів, глибше сприйняття й розуміння теоретичного матеріалу. На сучасному етапі розвитку освіти традиційні методи навчання необхідно замінити інноваційними, що передбачають зміну акцентів у навчальній діяльності, спрямованій на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення часки репродуктивної діяльності та перенесенню акценту на самостійну активну діяльність учнів.

         Присутні учителі української мови та літератури відвідали урок української мови у 7 класі «Узагальнення і систематизація вивченого про прислівник» (учитель Дрюхіна О.В.) та урок української літератури у 9 класі «Т.Г.Шевченко. Творчість періоду заслання» (учитель Дунай О.В.), позакласний захід, проведений учителем української мови та літератури Хвостенко С.М. «Моя сім`я, моя родина в житті ідолі України».

         Учасники семінару-практикуму обговорили уроки колег, виробили методичні рекомендації з теми засідання.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов