Засідання опорної школи з іноземної мови

  Інтенсивний розвиток міжнародних контактів та зв’язків у політиці, економіці, культурі та інших сферах орієнтують сучасну методику викладання іноземних мов на реальні умови комунікації. Прагнення до комунікативної компетенції передбачає не лише оволодіння відповідною іншомовною технікою але й засвоєння колосальної немовної інформації, необхідної для адекватного навчання та взаєморозуміння, тому що останнього неможливо досягти, якщо співрозмовники не володіють інформацією про навколишній світ. У сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу. Тож соціальне замовлення передбачає не тільки формування в школярів, що вивчають іноземну мову, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю. Завдання відбору прийомів та форм подачі учням  відомостей про країну, мова якої вивчається, є одним з  першочергових для вчителів школи. Вони й запросили колег із шкіл міста на засідання опорної школи на тему «Розвиток творчої уяви засобами позакласної роботи під час вивчення  іноземної мови».
  На актуальності питання використання краєзнавчого та країнознавчого матеріалів як засобу оптимізації навчального процесу з іноземної мови наголосила у своєму виступі вчитель Труфаненко Л.І. Вона окреслила шляхи і доцільність застосування регіонального компоненту не лише на уроках, а й у позакласній роботі. Приклад групової роботи з учнями з розвитку мовленнєвих компетентностей школярів шляхом ознайомлення з країнознавчим матеріалом презентували присутнім учителі Коваленко Л.І. та Харченко І.А. Досвідом виховання патріотичних почуттів засобами іноземної мови під час зустрічі поділилася вчитель Туча Ю.В. «Любов до Батьківщини – неодмінна риса справжнього патріота», — стверджували учні 3 – 8 класів під час позакласного заходу, а говорили про це англійською мовою.  Рольову інсценізацію використовують для розвитку творчої уяви учителі Доценко Н.В. та Стеблянко М.О. Вони зі своїми вихованцями запропонували учасникам засідання пройти Червоною доріжкою разом із відомими  та цікавими особистостями Великобританії  і Німеччини.
  Наприкінці засідання відбулось обговорення та підведення підсумків, усі вчителі наголосили на необхідності проведення подібних заходів, адже даний вид роботи сприяє обміну досвідом між педагогами, що значною мірою впливає на якість навчально-виховного процесу. Яненко І.М., голова міського методичного об’єднання, і Капуста Л.В., методист міського методичного кабінету, подякували вчителям школи за роботу та акцентувати увагу на можливостях використання різних форм і методів роботи з учнями для їх успішної соціалізації;  необхідності впровадження  інноваційних форм та методів навчання.
Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов