Логопедичне обстеження дошкільників

   Відповідно до плану роботи міської психолого – медико – педагогічної консультації протягом грудня проводилось логопедичне обстеження вихованців старших груп дошкільних навчальних закладів «Казка» та «Сосонка». Було обстежено 28 дітей, у 20 з яких виявлено порушення мовленнєвого розвитку у формі фонетико – фонематичного недорозвитку чи затримки  мовленнєвого розвитку. В основному, це  такі порушення: відсутність або заміна звука р,  дефектна вимова шиплячих та свистячих звуків, звука  л, дзвінких б, д, йотованих, пом’якшення приголосних, пропуски та перестановка звуків і складів у зв’язному мовленні. Такі діти потребують системної кваліфікованої логопедичної допомоги.
  Проблему можна вирішити шляхом відкриття логопедичного пункту, фахівець якого обслуговував би  ці   дошкільні заклади, адже   при них також  навчаються   учні перших класів ЗОШ № 3 та №5,  з яких 9 теж потребують логопедичного втручання.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов