Здоров’язбережувальний простір закладів освіти міста Лебедина: ділимося досвідом

  11 травня 2016 року у Лебедині відбувся науково-практичний семінар для методистів біології, основ здоров’я, здоров’язбережувальної діяльності управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів,  керівників методичних об’єднань учителів основ здоров’я з теми «Здоров’язбережувальний простір навчального закладу».

  Його мета – актуалізація шляхів здоров’яспрямованої діяльності в навчальних закладах різних типів (дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних) та обґрунтування перспектив створення в них закладах осередків Шкіл (Центрів) здоров’я.

  Участь у роботі семінару взяли міський голова Олександр Миколайович Бакликов, заступник міського голови Олена Василівна Кірєєва, начальник відділу освіти Лебединської міської ради Володимир Васильович Доценко, науково-методичні працівники Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: Сергій Михайлович Грицай, проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, Валентина Миколаївна Успенська, доцент кафедри дошкільної та шкільної освіти, керівник лабораторії з проблем здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти, кандидат педагогічних наук, Ірина Володимирівна Марухіна, завідувач навчально-методичного центру практичної служби, методисти, керівники фахових районних (міських) методичних об’єднань з усієї Сумської області, педагогічні працівники загальноосвітніх та позашкільного навчальних закладів міста.

  Базовими установами та закладами для проведення обласного семінару стали Ледединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Калинка», загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів №№3, 6, Центр позашкільної освіти.

  На сьогодні головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, вироблення стійких соціальних настанов щодо усвідомлення необхідності здорового способу життя, адже з кожним роком показники стану фізичного і психічного здоров’я населення, особливо молоді, значно погіршуються . Саме тому у загальний зміст освіти інтегруються актуальні проблеми реального життя, питання екології, здоров’я, безпеки, а це відповідає вимогам нового державного стандарту. На сучасну молодь все помітніше впливають чинники, дія яких раніше була значно меншою. Зокрема, мова йде про зниження фізичного навантаження, натомість підвищується нервово-психологічне, інформаційне. Стрімко поширюються серед молоді шкідливі звички. Тому зосередження уваги на проблемі психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед молоді є вкрай важливим. Створення здоров’яспрямованого простору у навчальному закладі – одна з актуальніших проблем сьогодення.

  Ідеї забезпечення формування здорової, всебічно розвинутої особистості є провідними і в роботі установ та закладів освіти Лебедина. Досвід найрезультативніших педагогічних колективів із питань реалізації інноваційного підходу в організації здоров’язбережувального простору представлено учасникам обласного семінару.

  Однією з першочергових задач соціально орієнтованої держави має бути сприяння розвиткові молодого покоління, задоволення його життєво важливих потреб для творчого розвитку. Воно передбачається Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей і Планом дій щодо їх виконання. Втілення в життя вимог цих документів потребує невідкладних дій, спрямованих на ефективне вирішення головної проблеми забезпечення здоров’я дітей і молоді, що вмотивовано різким погіршенням стану їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Ці слова червоною лінією пройшли крізь виступ Сергія Михайловича Грицая, проректора з наукової роботи.

  Школи сприяння здоров’ю – школи майбутнього, неодноразово підкреслювала у своєму виступі Валентина Миколаївна Успенська, доцент кафедри дошкільної та шкільної освіти, керівник лабораторії з проблем здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти, кандидат педагогічних наук. Валентина Миколаївна відзначила, що у місті Лебедині 100% шкіл занесено до мережі Шкіл сприяння здоров’ю різних рівнів та зорієнтувала слухачів на реалізацію моделі  здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу, головна мета якої – створення умов для забезпечення цілісного благополуччя дитини та її особистісного розвитку, упорядкування сприятливого шкільного середовища, налагодження партнерської взаємодії учасників навчально-виховного процесу, а в цілому – забезпечення цілісного благополуччя учнів та педагогів.

  Дієву роль у збереженні саме психічного, соціального і психологічного здоров’я належить саме психологічній службі системи освіти, підкреслювала у своєму виступі Ірина Володимирівна Марухіна, завідувач навчально-методичного центру практичної служби. Ірина Володимирівна звернула увагу на  основні напрями оптимізації психічного здоров’я учнів, вчителів в процесі навчальної діяльності, засобів сприяння усвідомленню необхідності психофізіологічної регуляції стану здоров’я та її практичного здійснення.

 Презентацію галузі освіти Лебедина розпочав міський голова Олександр Миколайович Бакликов, який ознайомив учасників обласного семінару з її структурою та основними напрямками соціально-економічного розвитку. Олена Василівна Кірєєва, заступник міського голови, привітавши присутніх висловила впевненість у тому, що досвід освітян Лебедина буде корисним для гостей нашого міста. Володимир Васильович Доценко, начальник  відділу освіти, продовжуючи спілкування з гостями, розповів про систему роботи зі створення здоров’яспрямованого досвіду у закладах освіти, зазначивши, що значна увага у місті приділяється забезпеченню всебічного розвитку кожного учня, як навчанню, так і вихованню, організації науково-методичного супроводу підвищення професійної майстерності педагогів, зокрема, з питань впровадження інноваційних освітніх технологій, які забезпечують реалізацію у навчально-виховному процесі особистісно, компетентнісно та діяльнісно орієнтованих підходів.

 Знайомство із закладами Лебедина розпочалося з дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Калинка» (завідувач М. Ю. Шимко), який презентував систему упровадження здоров’язбережувальних технологій в практику роботи дошкільного начального закладу у рамках дослідно-експериментальної діяльності. Учасниками  семінару було відвідано фрагмент заняття гуртка «Баскетбол» під керівництвом І.М. Колєснікова, інструктора з фізкультури. Вихованці Ігора Миколайовича  продемонстрували вправні навички роботи з м’ячем, активну взаємодію з вихователем. Відкрите корекційно-розвивального заняття «Поганий настрій прожену та мудрості себе навчу» практичного психолога В. А. Пелюх розвивало уміння дітей керувати своїм настроєм, аналізувати емоційні стани, розвивало творчу уяву, вміння спостерігати, аналізувати, знижувати емоційне напруження. Заняття з організованої життєдіяльності за освітнім аспектом «Дитина в довкіллі» з теми «Вода – основа життя» (Н. М. Суббота, вихователь) продемонструвало якісне володіння вихователем здоров’язбережувальними технологіями, зокрема прийомами психогімнастики, розвитку дослідницької діяльності дітей, проведенням гри-руханки, імітаційних вправ, постановкою проблемних запитань, пальчиковою гімнастикою. Під час заняття з безпеки життєдіяльності «Маленькі друзі світлофора» (С.Г. Ткаченко, вихователь) було використано гімнастику для очей, дидактичну гру, дихальну гімнастику, гру-медитацію. Слід відмітити високий рівень підготовки закладу вцілому та вихователів зокрема до представлення власних форм роботи.

 Презентація досвіду роботи Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (директор Т. І. Фролова) викликала особливу увагу. У школі налагоджено цілісну систему здоров’язбереження, яка реалізується через моделі Школи сприяння здоров’я та Школи, дружньої до дитини. Через чітку, науково обґрунтовану управлінську підсистему у закладі створено педагогічні умови для реалізації здоров’яспрямованих напрямів роботи, впровадження різнопланових проектів, дослідно-експериментальної роботи. Здоров’язбережувальні технології на уроках різних дисциплін презентували вчителі О. В. Пархоменко, учитель хімії та біології вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель;      Л. О. Капран, учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель;   О. М. Шиян, учитель історії та правознавства вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель; К. С. Бугайченко, учитель англійської мови другої кваліфікаційної категорії. Кожен з педагогів зміг поділитися досвідом підбору методично обгрунтованих здоров’язбережувальних технологій та їх вдалим втіленням на практиці під час викладання предметів різних фахів. Під керівництвом учителя початкових класів першої кваліфікаційної категорії Н. М. Іващенко молодші школярі показали театралізовану виставу «День відкритих дверей у лісовій Школі здоров’я», створивши атмосферу справжнього дитячого театру у рамках загальноосвітнього закладу. Фрагмент заняття з педагогами щодо запобігання професійного вигорання провела молодий практичний психолог  Ю. І. Лащенкова. Обране психологом заняття стало корисним не лише для учителів школи, а й для учасників семінару. Таким чином, педагогічний колектив ЗОШ №3 зміг на практиці довести високий якісний рівень створеного здоров’ясприятливого простору у закладі.

    Досвідом організації позаурочної та позакласної роботи, спрямованої на формування в учнів мотивації на збереження та розвиток здоров’я поділилась Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Лебединської міської ради (директор школи В. Ю. Верхова). У закладі реалізується дослідно-експериментальна робота з проблеми «Виховання здорового способу життя засобами музейної педагогіки», шляхи її впровадження учасникам семінару презентували директор В.Ю. Верхова та  учні закладу під час відвідування шкільного музею Спортивної слави. Учасники побували на спортивному заході «Мама, тато, я – дружня здорова сім’я» (Н. В. Савенко, заступник директора), яке об’єднало шкільну та сімейну родини. Лідери учнівського самоврядування розкрили досвід роботи англомовного оздоровчого шкільного табору та шкільного Євроклубу (І. М. Яненко, учитель англійської мови вищої категорії, учитель-методист). Учні на англійській мови (перекладачем була Ірина Михайлівна) розповіли учасникам про традиції здоров’я в Україні та Англії і презентували досвід проведення відеоконференцій з Іорданією, Німеччиною та іншими країнами з питань збереження здоров’я. Нові форми роботи щодо формування здоров’язбережувальних компетентностей учнів, презентовані закладом, зацікавили учасників семінару та налаштували на співпрацю із школою.

    Зі здоров’язбережувальною діяльністю Лебединського центру позашкільної освіти познайомила присутніх директор А. О. Попова. Учасники семінару разом із школярами взяли участь у квесті «Разом до здоров’я» (методист О. В. Мальцева). Команди разом з керівниками гуртків центру позашкільної освіти довели власну обізнаність у справі збереження здоров’я. Справжню насолоду учасники семінару отримали від виступу зразкового художнього колективу «Веселка» (керівник Т. П. Литовченко), неодноразового переможця обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів хореографічного мистецтва.         Семінар було завершено в Лебединській спеціальній школі І-ІІІ ступенів Сумської обласної ради (директор А.В. Удод). Анатолій Васильович, провівши екскурсію по навчальному закладу, зацікавив учасників створеними умовами здоров’яспрямованого простору у спеціальному загальноосвітньому закладі. Кожен з присутніх переконався у налагодженій системі роботи школи, яка прагне зберегти  здоров’я кожного учасника навчально-виховного процесу.

   Багатий досвід почерпнули учасники обласного семінару у Лебедині. Задля поширення його у регіонах Сумщини кожному гостю були подаровані пакети методичних матеріалів із досвіду роботи закладів та установ освіти міста, які були базовими для проведення методичного заходу.

    Важливе місце у вихованні всебічно розвинутої людини, з високими моральними якостями відводиться вчителю, адже саме він готує майбутнє своєї держави. Педагоги Лебедина, за висновками спеціалістів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, дбають про дітей як потенційне національне багатство, забезпечуючи формування здорової та щасливої дитини. Лише спільними зусиллями ми зможемо зробити перебування дітей у навчальному закладі  — комфортним, навчання – цікавим, а спілкування – емоційно позитивним  для всіх учасників навчально-виховного процесу. Отже вперед, до майбутніх звершень і перемог!

Изображение_023 Изображение_081 Изображение_100 Изображение_126 Изображение_192 Изображение_208

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов