Методична вітальня вчителів інформатики

  Навчальні дисципліни дозволяють розширювати і поглиблювати уявлення школярів про навколишній світ, допомагають розвивати образне та логічне мислення, творчі здібності дітей, сприяють формуванню загальнонавчальних умінь, навичок та закладають основи світогляду. Але на сучасному етапі розвитку національної освіти навіть найповніше використання можливостей програм з усіх навчальних предметів не дасть бажаного результату. Здійснюючи навчально-виховний процес, необхідно спиратися не лише на традиційну методику чи перевірені практикою здобутки, а й шукати нові підходи до розв’язання завдань, поставлених сьогоденням. Нині особливо гостро постає проблема пошуку внутрішніх резервів підвищення результативності навчання.
  В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом реформування освіти поряд з принципами гуманізації та демократизації. Нині розробляється і впроваджується безліч освітніх технологій, що базуються на інтегративних підходах. Інтегровані уроки повністю відповідають сучасним вимогам рівня і технології освіти (особли­во, якщо це інтегровані уроки з предметом інформа­тика або використанням комп’ютерів). Саме на таких уроках учні мають можливість отримання глибоких і міцних знань, використовуючи інформацію з різно­манітних предметів, зовсім по-новому осмислюючи по­дії і явища. Уроки інформатики — це універсальна сполучна ланка, що дозволяє «з’єдна­ти» практично всі шкільні дисципліни. Використову­ючи інструментарій інформаційних технологій і рівень підготовленості школярів, можна побудувати інтегро­ваний урок, створити інтегровані завдання, інтегрова­ний модуль для учнів будь-якого віку.
  На базі ЗОШ І-ІІ ст. .№4, було проведено методичну вітальню вчителів інформатики на тему «Роль інтегрованого уроку у формуванні життєвих компетентностей учнів».
  Учасники заходу розглянули теоретичні аспекти інтеграційних процесів у школі. Питання про технологію інтегрованого уроку представили методист ММК   Ружицька Т.І. та вчитель  інформатики СШ№7 Лойченко І.А..  Педагоги відвідали відкритий інтегрований урок  у 8 класі (інформатика  і факультативний курс «Прикладні фінанси»)  «Із скарбнички на банківську картку. Складання та виконання алгоритмів  з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин»( вчителі  Кальченко О.В. та Федірко І.О.).  На уроці вчителі  використали різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, які сприяли розкриттю суб’єктивного досвіду учнів; застосували ефективні вправи для учнів  з використанням інтерактивної дошки; створили атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу.
  Вчителі ЗОШ І-ІІІст.№3 Гавриленко О.В. і ЗОШ І-ІІІст.№5 Кулябкіна К.С. поділилися досвідом з  використання дистанційного навчання у навчальному процесі.
 Підводячи підсумок проведеного заходу, методист ММК Ружицька Т.І. відмітила, що інтеграція предметів у сучасній школі — реальна потреба часу, як необхідна у формуванні життєвих компетентностей учнів.

SAM_5701

SAM_5704

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов