Сучасний урок очима молодих педагогів

  Урок у всьому його різноманітті і в усіх різновидах – незвичайно складне педагогічне явище. Як отримати від кожної хвилини віддачу? Над чим питанням постійно б’ється наукова і вчительська думка. Урок – багатогранний кристал, в якому відбивається вся система навчання вчителів. Метою результативного уроку є створення  учнями  разом з учителем  певного освітнього продукту.
   Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно орієнтованого навчання суттєво змінюється його функція, форма організації. У цьому випадку урок підпорядкований не повідомленню та перевірці рівня знань (хоча й такі уроки потрібні), а виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу, який викладається. Часто учень і вчитель по-різному сприймають один і той самий зміст. Виникає необхідність погодження цих сприймань, перекладу того змісту, яким володіє учень, на науковий зміст, тобто відбувається своєрідне «окультурювання» суб’єктного досвіду учня. Саме таке завдання має вирішувати вчитель на уроці.
    Особливо складно побудувати урок молодому учителю, адже навчаються на уроці разом: учні – новим знанням з предмету, учитель – педагогічній майстерності. Питанню типології та структури, моделям, плануванню та технології сучасного уроку  було присвячена перша частина  чергового засідання Школи молодого учителя, яке відбулося на базі Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5.
    Під час практикуму «Відвідування уроків, самоаналіз та аналіз уроку»  молоді педагоги переглянули відеофрагменти уроків учителів-учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та визначили ознаки особистісно орієнтованого уроку.
    У наступній частині зустрічі молоді учителі (серед них: Цись С.С.(ЗОШ №5), Сінчук В.В. (ЗОШ №3), Соколенко Я.М. та Богомол М.Ю. (ЗОШ №1), Коваль К.О., Радчук Н.С., Гапон М.С. ( ЗОШ №4) запропонували власні варіанти початку уроку – організації та мотивації учнів до роботи, що дозволило поповнити скарбнички педагогічного досвіду кожного .
   Практичний психолог загальноосвітньої школи №5 Клименко І.В. провела консультацію «Методи вивчення особистості. Ефективність їх застосування» під час якої педагоги мали змогу визначити власний темперамент, отримати корисні поради щодо врахування типів темпераменту у роботі з учнями.
     А за підсумками засідання кожен учасник отримав електронний варіант матеріалів зустрічі.

20170302_144036_-_Копiя 20170302_144203_-_Копiя

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов