Нарада керівників закладів освіти міста

27 квітня 2017 році на базі дошкільного навчального закладу «Ромашка» відбулася нарада керівників закладів освіти. Саме цей заклад на початку квітня гостинно зустрічав музичних керівників з усієї Сумщини під час обласного семінару. Тому розпочалася нарада керівників з відвідування музичної скарбнички,  де директори загальноосвітніх навчальних закладів та позашкілля, завідувачі ДНЗ познайомилися з організацією музичного виховання дошкільнят за допомогою музичних інструментів, які виготовлені власними руками: шумофони, тук-туки, ложковані маракаси, цоканчики та ін. Було вирішено провести на базі закладу спільний семінар для учителів музичного мистецтва шкіл та музичних керівників ДНЗ.

У другій частини були розглянуті планові питання:

 1. Про стан дотримання чинного законодавства щодо соціального захисту дітей пільгових категорій із числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста (доповідала спеціаліст відділу освіти Л.М. Влезько).
 2. Про роботу загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів міста по завершенню навчального року з предмету «Захист Вітчизни» (доповідав методист ММК М.Г. Римар).
 3. Про стан викладання фізичної культури та рівень навчальних досягнень учнів з предмета(доповідав методист ММК М.Г. Римар).

За підсумками обговорення планових питань були ухвалені рішення.

По першому питанню:

 1. Інформацію «Про стан дотримання чинного законодавства щодо соціального  захисту  дітей пільгових категорій з числа учнів загальноосвітніх  навчальних закладів міста» взяти до відома
 1. Відділу освіти виконкому Лебединської міської ради:
  • Забезпечувати організаційно-методичну підтримку закладів освіти з питань соціального захисту дітей пільгових категорій                                                                                                Постійно
 1. Керівникам навчальних закладів:
  • Своєчасно оновлювати банки даних учнів пільгових категорій

Постійно

 • Залучати прийомних батьків, опікунів, батьків-вихователів до виховного процесу.

Постійно

 • Залучити дітей пільгової категорії до різних форм позакласної та позашкільної освіти.

Постійно

 • Забезпечити належну роботу психологічні служби та соціально

педагогічного патронажу відповідно до вимог ст.ст. 21, 22 Закону України «Про освіту».

Постійно

По другому питанню:

 1. Роботу загальноосвітніх шкіл міста по завершенню навчального року з предмету «Захист Вітчизни» вважати задовільною.
 1. Продовжити роботу по забезпеченню дієвого контролю за ходом допризовної підготовки учнів та розгляд даних питань на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору і засіданнях шкільних методичних об’єднань

Постійно, 1 раз на рік

адміністрації шкіл.

 1. Продовжити роботу щодо ремонту, оновлення та поповнення навчально-матеріальної бази ЗНЗ міста з допризовної підготовки в т.ч. з залученням спонсорських коштів. Поновити розмітку шкільних майданчиків для виконання стройових прийомів.

До 01.09.2017р.

адміністрації шкіл, вчителі ОЗВ

 1. Забезпечити ефективну співпрацю з районною організацією ТСОУ та Лебединським ОМВК з питань допризовної підготовки учнів ЗОШ.

Протягом року,                                                                                      адміністрації шкіл, учителі ОЗВ

 1. Міському методичному кабінету:

5.1. Підготувати проект наказу про завершення навчального року з предмету «Захист Вітчизни».

До 05.05.2017 р.,

методист Римар М.Г.

5.2. Результати перевірки обговорити на засіданні міського методичного  об’єднання учителів предмету «Захист Вітчизни».

Травень 2014 р.,

методист Римар М.Г.

5.3.  Організувати і провести змагання по стрільбі з пневматичної гвинтівки серед  учнів 5-9 класів протягом літнього оздоровчого періоду.

Червень 2017 р.,

методист Римар М.Г.,

вчителі ОЗВ та фізичної культури міста

По третьому питанню:

Відділу освіти:

1.1. Здійснювати контроль за викладанням предмету «фізична культура» та рівнем навчальних досягнень учнів.

Постійно, протягом навчального процесу

 1. Міському методичному кабінету (методист Римар М.Г.) :

2.1.Надавати методичну допомогу вчителям фізичної культури з                   питань організації навчально-виховного процесу та методики викладання                   предмету.

Постійно, протягом навчального року

2.2.Питання удосконалення методики викладання предмету, організації                     позакласної роботи, забезпечення збереження і зміцнення здоров’я                     школярів розглядати на засіданнях міського методичного об’єднання

Вчителів фізичної культури

Постійно, протягом навчального року

2.3. Продовжити практику використання різних форм методичної роботи.

Згідно планів роботи м/о на рік

2.4. Ініціювати здачу нормативів фізичного розвитку учнів 5-11 класів ЗОШ міста. Розробити та затвердити умови проведення здачі нормативів                    відповідно до вимог державних нормативних документів з даного питання.

до 15.09.2017

 1. Адміністраціям загальноосвітніх шкіл:

3.1.  Забезпечити здійснення дієвого контролю за викладанням фізичної культури, станом ведення шкільної документації з предмету, роботою з обдарованими учнями.

Постійно, протягом навчального року

3.2. Активізувати  роботу по залученню учнів шкіл до занять у шкільних гуртках, секціях ДЮСШ. Налагодити співпрацю з даного питання Лебединської міської ДЮСШ та ЗОШ міста

до 15.09.2017 р.,

3.3. Вживати заходів по покращенню стану навчально-матеріальної бази з фізичної культури ЗОШ шкіл міста

Постійно, протягом року

3.3. Вжити заходи щодо поліпшення якості навчальних досягнень                 учнів та стану здоров’я учнів, не допускати порушень правил т/б та травмування учнів під час навчально-виховного процесу

Постійно, протягом року

20170427_125935 20170427_125953

20170427_125243

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов