Нетрадиційні форми і методи роботи як засіб формування головних життєвих компетентностей

  Початок  XXI століття – час запровадження нової якості життя. Сучасні суспільно-економічні відносини змушують людину виявити активну життєтворчість , мобільність та самостійність.
  Сьогодні йдеться про формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, само реалізуватися, а отже, про формування компетентної особистості.
  Компетентність – специфічна здатність, яка дає змогу активно розв’язувати проблеми, що виникають у реальних ситуаціях життя. Вона формується в процесі навчання і виховання не лише в школі, а й під впливом сім’ї, друзів, культури. Тому реалізація компетентнісного підходу залежить від освітньо-культурної ситуації, у якій живе і розвивається школяр.
  Питання формування компетентностей висвітлено в Концепції загальної середньої освіти, Концепціях мовної та літературної освіти, Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, нових програмах.
  Сучасна школа повинна намагатися якомога більше готувати випускника школи до сучасного життя та діяльності, який здатний організовувати власне навчання, презентувати власну думку й уважно ставитися до поглядів інших людей, досконало володіти рідною мовою, уміти виступати публічно, розв’язувати проблеми творчо, уміти передбачати труднощі й шукати шляхи їх розв’язання, адаптуватись до життєвих ситуацій, які постійно змінюються, бути комунікабельним у різних соціальних групах.
  Відповідно до плану роботи міського методичного об’єднання  учителів української мови та літератури 05.05.2017 р. на базі Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 відбувся  теоретико-практичний семінар  на тему «Нетрадиційні форми і методи роботи на уроках  української мови  та літератури як засіб формування головних життєвих компетентностей».
    Під час практичної частини вчителі відвідали  урок української мови вчителя Кулаєвої Ю.В. у 5 класі  з теми «Орфограми в значущих частинах слова (префіксах). Написання префіксів з-, с-, зі-» та  урок української літератури вчителя Лисянської В.А у 8 класі з теми «Валентин Чемерис «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання». Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі». Під час проведення уроків вчителі використовували сучасні новітні форми та методи навчання, програму   LearningApps для перевірки знань учнів, отриманих на уроці. Також були використані метод «Прес», мозковий штурм, кластер, буктрейлери, дидактичні ігри, асоціативний кущ.  Зміст уроків повністю підпорядковувався  меті та їх завданням.
  У теоретичній частині семінару вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Дрюхіна О.В. ознайомила присутніх із нетрадиційними формами і методами роботи на уроці як засобом активізації пізнавальної діяльності учнів;  Деменко В.Г., вчитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 – з особливостями проведення дискусій та дебатів;  Щербак І.І, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 – з дидактичними іграми на сучасному уроці; Зазеко О.В., вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 – з інформаційно-комунікаційними й медіаосвітніми технологіями та їх роллю у формуванні національно-соціальних компетентностей учнів у процесі вивчення філологічних дисциплін.
    Зазеко О.В. повідомила про розроблені методичні рекомендації методистом Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Шерстюк Л.М. щодо використання мультимедійних технологій навчання на уроках української мови та літератури, які необхідно використовувати під час підготовки та проведення уроків вчителями-словесниками.
 Учасники семінару отримали методичні рекомендації щодо використання нетрадиційних форм і методів роботи на уроці української мови та літератури.
IMG_5439 IMG_5441

DSCF6637

 

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов