Нарада керівників закладів освіти міста

26 вересня 2017 року напередодні дня Дошкілля на базі дошкільного
навчального закладу (ясла -садок) «Чайка» відбулася планова нарада керівниківв закладів освіти. У повістці денній розглянуті питання:
1. Про підсумки ЗНО у 2016 -2017 н.р.( у порядку контролю) (доповідала
методист ММК Т.І. Ружицька)
2.Про готовність навчальних закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий
період 2017-2018 н.р. (доповідала спеціаліст відділу освіти Л.М. Влезько)
3. Про роботу загальноосвітніх навчальних закладів міста щодо організації
профільного навчання учнів у 2017 -2018 н.р.(доповідав методист ММК М.Г.
Римар)
Заслухавши та обговоривши доповіді, нарада керівників закладів освіти
ухвалила по першому питанню:
1. Міському методичному кабінету:
1.1. Використати на дану інформацію для організації аналітичної та корекційно — регулятивної роботи.
 Протягом 2017 — 2018 навчального року
2. Адміністрації шкіл:
2.1. Провести аналіз результатів ЗНО — 2017 року на методичних нарадах.
Вересень -жовтень 2017 року
3. Учителям:
3.1. Заслухавши на засіданнях предметних методичних об’єднань досвід
учителів, учні яких продемонстрували високий рівень знань за результатами ЗНО -2017 року.
3.2. Проаналізувати причини низьких результатів і спланувати корегувальні
заходи щодо поліпшення стану викладання окремих предметів.
3.3. Звернути увагу на об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів під час навчально-виховного процесу.
Вересень-жовтень 2017
По другому питанню:
1. Інформацію «Про готовність навчальних закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 н.р.» взяти до уваги.
2. Керівникам навчальних закладів міста:
2.1. Забезпечити безперебійну роботу теплових установок і мереж протягом опалювального періоду 2017-2018 н.р.
Жовтень-квітень 2017
2.2. Продовжити впровадження заходів по утепленню загальноосвітніх,
дошкільних, позашкільних навчальних закладів та енергозберігаючих
технологій.
Протягом року
По третьому питанню:
1. Стан організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах міста визнати задовільним.
1.1. Протягом навчального року продовжити роботу по поповненню
навчально-матеріальної бази шкіл з профільного навчання, привести у
відповідність до навчальних програм навчально-методичне забезпечення
кабінетів з предметів профільного навчання з метою підвищення ефективності його впровадження.
Протягом 2017-2018 н. р,
адміністрації шкіл
1.2. Продовжувати практику заслуховування звітів учителів профільних
класів щодо результативності роботи на нарадах при директору та на
засіданнях шкільних методичних об’єднань.
Протягом року,
адміністрації шкіл
1.3. Проводити роботу щодо забезпечення підвищення професійного
рівня учителів, які викладають у профільних класах
Постійно,
адміністрації шкіл
2. Відновити практику звітів директорів шкіл з профільним навчанням
на нарадах директорів, апаратних нарадах відділу освіти щодо ефективності тарезультативності навчання учнів у профільних класах.
Відповідно до планів роботи відділу освіти
протягом року
3.Міському методичному кабінету:
3.1. Постійно здійснювати надання адміністраціям шкіл та окремим учителямметодичної допомоги щодо організації профільного навчання у закладах.Забезпечувати розміщення методичних матеріалів на сайті відділу освіти.
Постійно, протягом навчального року.
3.2.На засідання міських М/О розглядати питання організації роботи у
профільних класах та її результативність.
Протягом року.
Згідно планів М\О
3.3.Направляти на курси підвищення кваліфікації, обласні семінари з даної
проблеми учителів,що працюють у профільних класах.
Згідно з планом роботи
ОІППО,
протягом
року.
3.4.Проводити індивідуальні та групові консультації для вчителів, які
працюють у профільних класах, з питань організації навчально-виховного
процесу.
Згідно з графіком,
постійно.
3.5.Продовжити роботу по залученню учителів, яківикладають предмети у
профільних класах, до участі у колективних, масових формах методичної
роботи («круглістоли», методичний фестиваль, педагогічні читання, науково-практичні конференціїтощо), участі у професійних конкурсах.
Згідно з планом роботи ММК
У ході наради були обговорені питання організації спортивної роботи у
закладах, підготовки до Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».
20170926_125139_-_Копiя 20170926_125152_-_Копiя 20170926_125230_-_Копiя
Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов