Практикум по розв’язуванню олімпіадних задач

Співпраця загальноосвітньої школи з вищими навчальними закладами – це вимога часу, яка ніколи не зменшується, не зникає.  Із року в рік зростають вимоги до школи, до рівня знань її учнів, їх вихованості. Зростають вимоги до професійного росту вчителя, його фахового рівня. І педагогічних читань, конференцій, психолого-педагогічних семінарів, самоосвітньої роботи вчителя уже не вистачає у його творчому зростанні.  Практика довела, як багато значить у забезпеченні високого фахового рівня вчителя, його професійної майстерності співпраця школи з вищими навчальними закладами.   Опанування новими формами і методами роботи з учнями по забезпеченні в них високого рівня знань, умінь і навичок, вдосконалення роботи з обдарованими дітьми, робота з молодими спеціалістами, розширення кругозору як учня, так і вчителя – це лише частинка того, що дає школі взаємозв’язок з ВНЗ.
 На базі Лебединської загальноосвітньої школи I — III ступенів №6  вчителі математики та здібні  учні міста мали унікальну можливість поглибити свої знання з  математики, відвідавши   практикум по розв’язуванню олімпіадних задач з тем: «Парність чисел» та «Подільність чисел». Семінар-практикум провела  кандидат фізико-математичних наук, доцент  кафедри  математики Сумського педагогічного університету імені А.С. Макаренка Одінцова Оксана Олександрівна.  Крім проведеного навчального заняття  представник  вищої школи Оксана Олександрівна надала методичну допомогу вчителям  математики,  провела консультації для учнів, які працюють над науково-дослідними роботами в рамках Малої академії наук учнівської молоді України.
Безумовно, така співпраця    школи з вищими навчальними закладами допомагає подолати розрив між знаннями учнів та їх практичними уміннями, сприяє оптимізації загальнокультурного, особистісного і пізнавального розвитку учнів, створює умови для успішної соціалізації учнів, підвищення рівня професіоналізму вчителів, забезпечує наступність ланок освітньої системи.

DSCF7142 DSCF7145

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов