Освітяни міста познайомилися з науково-педагогічним проектом «Інтелект України у рамках реалізації концепції «Нова українська школа»

  За результатами участі директорів закладів загальної середньої освіти у науково-практичній конференції «Інноваційне педагогічне проектування в умовах реформування освіти» (листопад 2017), у рамках реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України» 13-14 грудня 2017 року педагоги загальноосвітньої школи №5 та спеціалізованої школи №7 спільно з делегацією освітян Сумської області відвідала Харківську гімназію № 169 де взяли участь у роботі семінару «Реалізація концепції «Нова українська школа» у науково-педагогічному проекті «Інтелект України».
  З 2006 року команда провідних вчених міста Харкова на чолі з доктором педагогічних наук, професором кафедри педагогіки і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі, як власних напрацювань, так і передових, найбільш ефективних методик. Харківська гімназія № 169 спільно з науковцями забезпечує реалізацію навчання за програмою проекту «Інтелект України», який демонструє приголомшливі результати, показуючи високий рівень знань учнів.
  Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, необхідних навичок роботи з інформацією, її аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів – сприйняття матеріалу, пам`яті, мислення, уяви, уваги; розвитку якостей особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості тощо.
  Додатково до типових навчальних планів школи І ступеня введено нові предмети: «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам`ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією та «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. За допомогою міжпредметних зв`язків, засобам наочності та відеоматеріалів, об`єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.
  Програма Проекту розроблена з урахуванням вікових особливостей учнів, яка збільшує їх інтерес до навчання.
  Завдяки тому, що проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров`я школярів та підлітків Академії медичних наук України, навчальна програма розроблена і націлена на збереження оптимального балансу психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості.
  Велику увагу автори Проекту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі.
  Крім обов`язкових уроків фізичної культури, упродовж кожного уроку (по декілька разів) учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.
  Заклади-учасники Проекту «Інтелект України» констатують, що його впровадження сприяє розвитку й педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей; формує навички раціонального читання, створюючи передумови для успішного засвоєння предметів та формує первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для кращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»).
  Тож сподіваємось, що у наступному році колективи двох шкіл міста Лебедина за підтримки батьків першокласників, які мріють бачити свою дитину інтелектуально розвинутою, творчою, активною, життєрадісною і успішною у житті, долучаться до науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
(за матеріалами СОІППО)

golovna_-_Копiя

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов