Нарада керівників закладів освіти міста

24 січня 2019 року  на базі Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 відбулася нарада керівників закладів освіти за участю представників відділу освіти, директорів та завідувачів закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста. Наступним етапом наради стало зі знайомства з матеріально-технічним обладнанням комп’ютерного класу у ЗОШ №1.

Розпочалася нарада з розгляду планових питань, а саме:

1) Про стан здійснення інноваційної діяльності ЗДО в роботі з дітьми дошкільного віку. Інформувала спеціаліст відділу освіти  Влезько Л.М. У обговорені виступили завідувачі ДНЗ Холошенко М.Ю. та Коваль В.М.

2) Про підсумки участі учнів у І-ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів.  Інформувала методист ММ Капуста Л.В. У обговоренні взяли участь директори шкіл Нездоймишапка Т.М. та Верхова В.Ю.

3) Про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді міста. Інформував методист ММК Римар М.Г. У обговоренні взяли участь директори  шкіл Прокопченко Н.А. та Харченко І.А.

4) Про підсумки проведення зрізів знань учнів 11 класів з предметів, які винесені на ЗНО. Інформувала завідувач ММК Ковтуненко Л.В. У обговоренні взяли участь директори шкіл Фролова Т.І., Нездоймишапка Т.М., Харченко І.А.,  Верхова В.Ю.

Наступним етапом наради стало знайомство з матеріально-технічним обладнанням комп’ютерного класу у ЗОШ №1.

   За наслідками роботи було ухвалено рішення.

— По першому питанню:

 1. Спеціалісту відділу освіти Влезько Л.М. надавати методичну допомогу педагогам закладів дошкільної освіти щодо впровадження інноваційних технологій у роботу з дітьми дошкільного віку.

Постійною

 1. Керівникам закладів дошкільної освіти:

1) Продовжувати роботу  щодо впровадження інноваційних технологій розвитку дітей дошкільного віку в практику роботи закладів дошкільної освіти.

Постійно.

2) Спрямувати роботу педагогічних колективів закладів дошкільної освіти на створення банку даних інноваційних технологій, що використовуються в закладі, для подальшого поширення серед колег.

До 01.06.2019

По другому питанню:

 1. Проаналізувати результативність участі учнів загальноосвітніх шкіл міста у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад на педагогічних радах методичних об’єднаннях та виявити причини недостатніх знань учнів з предметів, ужити заходів щодо їх усунення.

Адміністрації закладів,

методисти ММК, члени ММО.

Січень-лютий2019року

 1. Здійснювати заходи щодо виявлення, підтримки та супроводу обдарованих учнів, покращення роботи з обдарованими та здібними учнями у підготовці їх до предметних олімпіад.

Методисти ММК, адміністрації закладів,

учителі-предметники, психологи шкіл.

Постійно.

 1. Надавати методичну допомогу вчителям у підборі додаткової літератури, олімпіадних завдань різного рівня з метою підвищення рівня підготовки учнів з предметів.

Методисти ММК.

Постійно.

 1. Проаналізувати результативність участі учнів у І- ІІ етапі олімпіад, відповідність результатів олімпіад обраному профілю на педагогічних радах.

Директори шкіл міста.

Квітень 2019 року.

 1. Враховувати результативність участі учнів у ІІ-ІІІ етапах олімпіад під час атестації педагогічних працівників.

Члени атестаційних комісій I,II рівнів.

Під час атестації.

По третьому питанню:

 1. Діяльність закладів загальної  середньої освіти міста щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді міста у 2018 році. вважати задовільною.
 2. Відділу освіти:

1)Забезпечити здійснення дієвого контролю за роботою ЗЗСО міста щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді міста у 2018-2019 н.р.

Постійно, протягом навчального року

 1. Міському методичному кабінету (методист Римар М.Г.) :

1) Надавати  методичну допомогу керівникам закладів загальної середньої освіти міста, учителям фізичної культури з питань підготовки та проведення

щорічного оцінювання фізичної підготовленості дітей-учнів ЗЗСО, учнівської молоді міста.

             Постійно, протягом навчального року

2) Питання підготовки та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості дітей-учнів ЗЗСО учнівської молоді міста розглядати на засіданнях міського методичного об’єднання учителів фізичної культури.

Квітень, серпень, вересень 2019 року

 1. Адміністраціям ЗЗСО:

1) Забезпечити контроль за підготовкою та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді міста у 2018-2019 н.р. та веденням шкільної документації з даного питання.

Під час підготовки та проведення

щорічного оцінювання

2) Активізувати  роботу щодо поліпшення рівня фізичної підготовленості учнів, пропаганді здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, залученню їх  до занять у шкільних гуртках, секціях ДЮСШ, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня.

Постійно, протягом навчального року

3) Вживати заходів по покращенню стану навчально-матеріальної бази з фізичної культури ЗЗСО міста.

Постійно, протягом року.

 

По четвертому питанню:

 

 1. Міському методичному кабінету:

1) Надавати консультації  учителям-предметникам та заступникам директорів з НВР щодо підвищення якості підготовки учнів до ЗНО.

За потребою.

2) Провести повторний моніторинг рівня знань учнів у березні 2019 року.

 1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) Проаналізувати результати вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів. Визначити конкретні шляхи і вжити заходів щодо усунення недоліків у роботі вчителів, проаналізувати причини їх виникнення.

До 15.02.2019

2) Спрямувати увагу на посилення внутрішньошкільного контролю за станом викладання навчальних дисциплін,  рівнем навчальних досягнень учнів, внести корективи в графіки внутрішньошкільного контролю. На чергових засіданнях педагогічних рад, нарад при директору обговорити результати проведеного моніторингу, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.

До 15.02.2019

 

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов