Використання хмарних освітніх технологій як засіб стимулювання самоосвіти, самовдосконалення учня та вчителя-словесника

   Сьогодні уявити життя без комп’ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Усе це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому процесі є хмарні сервіси.
    Cучacний учитeль пoвинeн iти в нoгу з чacoм, тoму щo зi змiнaми   в cуcпiльcтвi змiнюютьcя i вимoги дo виклaдaння укpaїнcькoї мoви тa лiтepaтуpи, майстерно володіти різноманітними інформаційними технологіями, вміти зацікавити, креативно подати навчальний матеріал, спонукати учня до чогось нового й корисного, творчого й пізнавального.
   Саме тому, 29 січня 2019  року  на базі Лебединської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 відбулося засідання  методичного об`єднання вчителів української мови та літератури міста за темою «Використання хмарних освітніх технологій як засіб стимулювання самоосвіти, самовдосконалення учня та вчителя-словесника». Основним завданням засідання  було розкрити актуальні аспекти використання хмарних технологій та їх вплив на модернізацію освіти, продемонструвати  можливості використання  Інтернет – технологій  у навчально-виховному  процесі  сучасної школи з метою виховання інноваційної особистості, здатної до швидкої адаптації у нових життєвих умовах.
  Хмapнi тeхнoлoгiї є oдним iз дiєвих зacoбiв aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї, пoшукoвoї, caмocтiйнoї,  дocлiдницькoї, твopчoї дiяльнocтi учнiв. Зaвдяки цим тeхнoлoгiям пepeд учитeлeм  пocтaє цiлa низкa нoвих мoжливocтeй. Упровадження хмарних технологій в освітньому процесі – це використання не тільки нових технічних засобів, а й інноваційних форм і методів навчання, за яких учень активно, із цікавістю і захопленням працює на уроці, бачить плоди власної праці й може їх оцінити.
    Так, учитель української мови та літератури школи № 5 Олена Дрюхіна  проінформувала присутніх про використання хмарних технологій на уроках української мови та літератури у 10-11 класах, провела майстер-клас зі створення інтерактивних плакатів на Linoit , які спонукають дітей до пошуковості (буктрейлер,  тексти, фото, відео, звукові файли, графіка, посилання тощо), зазначила, що плакат за своєю суттю — це засіб надання інформації, тобто основна його функція — демонстрація матеріалу. Використання інтерактивних плакатів в навчальному процесі сприяє тому, що учні краще сприймають матеріал, підвищується інтерес до предмета, підвищується ефективність їх самостійної роботи та впливає на якість формування практичних умінь і навичок. Учителі української мови та літератури навчальних закладів міста мали можливість створити єдиний, спільний інтерактивний плакат «Творчіть Лесі України» за допомогою персональних комп`ятерів.
  Учитель  цієї ж школи Олена Дунай показала можливості використання під час уроку сервісу WordArt, а саме: створення хмаринок слів. Вона ознайомила присутніх із тим, що хмара – це деякий центр, сервер або їх мережа, де зберігаються дані та програми, що з’єднуються з користувачами через Інтернет. Також Олена Володимирівна зауважила, що загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є те, що отримати доступ до «хмари» можна не лише з персонального комп`ютера чи ноутбука, але також з нетбука, смартфона, планшета, тому що головною вимогою для доступу є наявність Інтернету, а для роботи програмного забезпечення «хмари» використовуються потужності віддаленого серверу; споживачі використовують програми без їх установки. Слід зазначити, що доступ до хмари можуть мати одночасно тисячі людей, що мають права доступу. Кожен учитель спробував створити свої хмаринки слів на запропоновану тему.
 Учитель української мови та літетарури Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Ольга Зазеко, продемонструвала можливості використання QR-кодів на уроках української мови та літератури за допомогою стільникових телефонів. До виконання різних вправ із використанням QR-кодів були залучені учні 9-10 класів ЗОШ № 1 та ЗОШ № 5, вчителі-словесники. Усі учасники проявляли зацікавленість, були активними. Такий вид роботи дозволяє, як показано на практиці, у короткий термін оцінити учнів, перевірити їх готовність до роботи, ефективно розподіляти час.
   Учителі-філологи шкіл № 3, 4, 6, 7 Ірина Щербак, Юлія Кулаєва, Анна Дух, Світлана Завора  поділилися своїм досвідом щодо використання хмарних технологій та  наголосили на тому, що використання Інтернету є невід’ємною частиною навчального процесу.
  Родзинкою засідання стала  цікава інформація про розвиток гончарства на Лебединщині наукового керівника Лебединського краєзнавчого музею Світлани Снагощенко, виставка предметів гончарства, представлена Лебединським краєзнавчим музеєм та майстер-клас вчителя української мови та літератури Світлани Хвостенко із розпису філіжанок, створення асоціативного куща до слова ГОНЧАРСТВО та виконання творчих вправ, пов’язаних із темою. Кожен учасник засідання, за допомогою фарб і пензлика, мав можливість створити власну філіжанку, на згадку.
   Учасники семінару-практикуму проаналізували результативність учнів у ІІ-ІІІ етапах XІХ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, а також результати ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Особливу увагу було зосереджено на питанні належної підготовки учнів 9-х та 11-х класів до складання державної підсумкової атестації та  ЗНО.
    Семінар пройшов на високому рівні, учителі-філологи збагатилися досвідом, яким щедро поділилися господарі та гості закладу освіти, виробили методичні рекомендації для подальшого використання у своїй роботі.
Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов