Семінар учителів іноземної мови

  Сьогодні STEM-освіта  –  свого роду тренд, на який покладаюся великі надії.  Це початок нової епохи та відмова від застарілої предметної системи на користь інтегрованого навчання. STEM – науковий та освітній  підхід, який поєднує в собі  галузі, здійснюючи ухил на практичному використанні теоретичних знань з точних наук. Саме такий підхід на 100% відповідає компетентнісній концепції Нової української школи.
 S-science (наука), T-technology (технологія), Е-engineering (інженерія), М-mathematics (математика) – саме так розшифровується цей акронім.
  Як можна впроваджувати STEM у школі? Як свідчить піраміда навчання, найкраще запам`ятовується той матеріал,  який було опрацьовано на практиці. Тому саме проектна робота є найбільш ефективною для навчання, адже  при такому виді діяльності учні  не просто вивчають певні абстрактні відомості щодо влаштування навколишнього світу, а й безпосередньо випробовують на власному досвіді «як це працює».
  Презентацію STEM-проекту «Вода – джерело життя» мали можливість переглянути учителі англійської мови шкіл міста 14 березня на базі СШ № 7.
  Під час проведення міського теоретико-практичного семінару  «Шляхи та засоби формування в учнів навичок ХХІ століття» учні досліджували поняття «вода» з різних дисциплін. До участі у даному проекті були залучені учителі англійської мови (Н.В.Доценко), фізики (С.М.Казанцев), хімії (О.О.Алхімова).  Учасники семінару мали змогу переконатися, що такий комплексний міждисциплінарний підхід  вчить дитину жити у реальному світі,  який надзвичайно швидко змінюється, вміти реагувати  на ці зміни, критично мислити, бути загально розвиненою особистістю.
  Також в рамках проведення семінару голова методичного об’єднання учителів іноземних мов І.М.Яненко  провела майстер-клас «Симуляційні ігри у навчальному процесі».
 Теоретична частина семінару передбачала аналіз інтегрованих  змістових ліній програми «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність» (учитель ЗОШ № 4 М.А.Синельник),  «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність» (учитель ЗОШ № 6 О.С.Домашенко). Учитель ЗОШ № 1 Н.В.Овчаренко висвітлила питання щодо можливосей  сайту учителя у  формуванні навичок дистанційного навчання учнів.

Л.Капуста, методист ММК

 

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов