Колегія відділу освіти

Відбулася чергова колегія відділу освіти, до участі у якій були запрошені керівники закладів освіти міста, представники відділу освіти.
Порядок денний включав розгляд наступних питань:
1. Про стан виконання рішення попередньої колегії відділу освіти (28.02.2019 року)
2. Про стан організації харчування в закладах освіти міста.
3. Про стан управлінської діяльності директорами ЗОШ №№ 1,5,6 за організацією навчального процесу у початковій школі відповідно до вимог Нової української школи.
4. Про стан організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти міста.
5. Про хід виконання рішення колегії відділу освіти від 28.11.2018 (протокол № 4) «Про роботу з реалізації у навчальних закладах міста Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

За підсумками колегії було ухвалено рішення: по першому питанню інформацію прийняти до відома; по другому питанню:
1. Інформацію про результати перевірки організації харчування у закладах загальної середньої освіти м. Лебедина узяти до відома.
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти продовжити забезпечувати:
1) контроль за організацією харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, створення матеріально-технічної бази харчоблоків;
2) неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування;
3) дотримання термінів реалізації, відповідного температурного режиму, товарного сусідства харчових продуктів та сировини під час зберігання та транспортування;
4) повноцінне , безпечне і якісне харчування дітей та виконання натуральних норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.04 №1591 в межах виділених асигнувань;
5) дотримання технології приготування їжі відповідно до затверджених рецептур та санітарно-протиепідеміологічних вимог;
6) ведення документації по здійсненню контролю за якістю за якістю та безпечністю харчування в закладах освіти.
3. Провести методичну нараду щодо організації харчування у закладах освіти міста.
Методист Вернидуб Н.В.,
травень 2019.
4.Завідувачам закладів дошкільної освіти:
1) здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог щодо організації харчування дітей відповідно ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», п.п. 27,28 «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
2) вжити ефективних адміністративних заходів щодо усунення недоліків виявлених під час перевірки.
3) при складанні перспективного меню не допускати одноманітності страв.
4) при зміні вартості продуктів харчування та вартості харчування складати нові меню.
5) постійно здійснювати контроль за дотримання технологій приготування страв.
6) розробити заходи щодо поповнення матеріально-технічної бази харчоблоків.
5.Питання про стан організації харчування в закладах загальної середньої освіти м. Лебедина зняти з контролю.

По третьому питанню ухвалено:
1. Адміністраціям шкіл пройти відповідне навчання на курсах підвищення кваліфікації.
Червень 2019 року
2. Контролювати питання наявності та функціонування навчальних осередків у 1-х класах.
Адміністрації закладів,
протягом року
3. Здійснювати моніторинг навченості педагогічних працівників для роботи в умовах НУШ. Вчасно направляти на навчання, яке б дало право викладати за новим Державним стандартом.
Адміністрації закладів,
протягом року
4. Продовжувати створення нового освітнього середовища шляхом облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентністного навчання.
Адміністрації закладів,
протягом року
По четвертому питанню ухвалено:
1. Продовжити роботу закладів освіти щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя — здорова нація».
Протягом навчального року.
Керівники закладів освіти,
вчителі фізичної культури.
2. Забезпечити контроль за щоденним проведенням у режимі дня заходів оздоровчої рухової активності: фізичної зарядки до уроків, фізкультхвилинок та вправ оздоровчої гімнастики в закладах загальної середньої освіти міста.
Постійно.
Керівники закладів освіти
3. Продовжити роботу щодо забезпечення оновлення комп’ютерних баз даних учнів закладів загальної середньої освіти міста з фізичної культури.
Протягом навчального року.
Керівники закладів освіти, учителі фізичної культури.

4. Здійснювати пропаганду здорового способу життя серед учнів та шкільної молоді, в тому числі використовуючи співпрацю зі спортивним рухом О.Педана «Джуніор З».

По п’ятому питанню ухвалено:
1. Інформацію «Про про стан організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти міста» взяти до уваги.

2. Керівникам закладів освіти міста:
1) Забезпечити систематичний контроль за виконанням «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», інших законодавчих та нормативно-правових актів інструкцій, наказів відділу освіти з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
Протягом року.
2) Посилити контроль за дотриманням правил техніки безпеки та правил зберігання і охорони матеріальних цінностей у період літніх канікул.
Протягом звітного періоду.
3) Розробити додаткові заходи, спрямовані на недопущення дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу в закладах освіти міста та в оздоровчий період.
Травень 2019
4) Забезпечити систематичне та вчасне інформування відділу освіти про випадки дитячого травматизму серед учнів та працівників у закладі.
Протягом року
5) Забезпечити систематичне навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів та працівників.
Протягом року
20190507_130206

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов