Ухвала серпневої конференції педагогічних працівників освіти міста Лебедина

                                                                                                                Проект
Ухвала
серпневої конференції педагогічних працівників освіти
міста Лебедина
Обговоривши доповідь виконуючої обов’язки начальника відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради Гримайло Т.О. «Про підсумки розвитку освіти міста в 2018-2019 навчальному році та завдання на 2019-2020 навчальний рік» відзначено, що робота відділу освіти, педагогічних колективів закладів освіти міста спрямована на забезпечення всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Конференція зазначає, що у 2018 – 2019 навчальному році було вжито дієвих заходів щодо забезпечення реалізації міської програми розвитку галузі; збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою; забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів; інформатизації та комп’ютеризації освітнього процесу, модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; підготовка вчителів та вихователів до роботи в умовах інклюзивної освіти; впровадження моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності освітнього процесу; посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді; збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, вдосконалення проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів; сприяння забезпеченню соціальних гарантій педагогічних працівників. Усвідомлюючи надзвичайну відповідальність за виховання і навчання молодого покоління, покладену на педагогів суспільством, реалізовуючи принципи доступної та якісної освіти, утверджуючи високу місію освіти в сучасному житті, конференція визначає на 2019 – 2020 навчальний рік такі завдання та напрями розвитку освітньої галузі міста:
— забезпечити реалізацію міських програм, спрямованих на подальший розвиток освітянської галузі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;
— спрямувати роботу відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради, міського методичного кабінету, педагогічних колективів закладів освіти на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх послуг в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»;
— вжити заходи щодо покращення показника охоплення (за потребою) дітей дошкільною освітою;
— забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах в закладах загальної середньої освіти;
— продовжити реалізацію заходів щодо інформатизації та комп’ютеризації закладів загальної середньої освіти;
— використовувати електронні соціальні мережі для підвищення ефективності процесу навчання;
— здійснити систему заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період, запроваджувати енергозберігаючі технології, створити безпечні умови праці, пожежної безпеки та посилити контроль за раціональним і цілеспрямованим використанням бюджетних коштів;
— удосконалити систему регіональних моніторингових досліджень, спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та оптимізацію умов забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти;
— активізувати співпрацю закладів освіти із соціальними інститутами, причетними до виховання учнівської молоді як засобу підвищення ефективності і результативності виховання;
— забезпечити повноцінне функціонування в кожному закладі освіти системи виховної роботи, посилити виховний вплив навчальної діяльності учнів;
— підвищувати науково-методичний рівень педагогів та розвиток творчого підходу до вибору змісту, форм та методів навчання та виховання дітей, реалізації вимог Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
— забезпечити науково-методичного супроводу впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес та особистісно-професійного зростання педагогів;
— проводити моніторинг рівня компетентності педагогів та визначення ступеня готовності до нововведень та сприйняття ними освітніх інноваційних завдань;
— зміцнювати матеріально-технічну базу закладів освіти, в тому числі шляхом залучення до цього процесу підприємств, організацій, батьків, громадськості, спонсорів тощо;
— забезпечити кваліфікований психолого-педагогічний супровід освітнього процесу;
— забезпечити реалізацію завдань виховання підростаючого покоління з урахуванням нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації учнів у суспільстві, максимального розкриття їхніх здібностей у тісній співпраці закладів позашкільної та загальної середньої освіти;
— забезпечити проведення у закладах освіти міста заходів щодо формування здорового способу життя;
— підвищувати рівень психологічної грамотності в освітньому просторі міста, профілактики негативних соціально-психологічних явищ; посилити взаємодіїюпедагогічних працівників, фахівців психологічної служби та представників органів і служб щодо захисту прав дітей;
— дотримуватись вимог нормативних документів щодо організації медичного обслуговування, індивідуального навчання учнів та запобігання дитячому травматизму;
— посилити контроль за якістю організації харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та режимом харчування дітей.
Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов