25 вересня 2019 року на базі відділу освіти відбулася нарада керівників закладів освіти міста. Повістка денна нарада включала питання:

  1. Про виконання попередніх рішень наради керівників закладів освіти.
  2. Про умови та порядок проведення І, ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020».

Інформувала КовтуненкоЛ.В. – завідувач ММК

  1. Про стан роботи шкільних бібліотек та забезпеченість підручниками 1-11 класів ЗЗСО.

Інформувала Парфило Т.В. – методист ММК

  1. Про функціонування веб-сайтів закладів загальної середньої освіти.

Інформувала Ружицька Т.І. – методист ММК

5.Про здійснення контролю за діяльністю закладів освіти Управління Державної служби якості освіти у Сумській області.

Доповідала  т.в.о.начальника Гримайло Т.О.

  1. Про порядок зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти та результати розподілу і закріплення території обслуговування за ними.

Доповідала Гримайло Т., т.в.о начальника відділу освіти

Розглянувши та обговоривши питання повістки денної нарада керівників ухвалила:

По другому питанню:

1.Відділу освіти, методичному кабінету (Ковтуненко Л.В.):

1) Провести інструктивно-методичні наради по підготовці до І,ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020».

  1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) Забезпечити участь вчителів-предметників у І,ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» відповідно до номінацій.

До 01.10.2019року

2) Надати вчителям-предметникам, які будуть брати участь у конкурсі методичну допомогу у підготовці до І,ІІ тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» відповідно до номінацій.

Протягом підготовки до конкурсу.

По третьому питанню:

  1. Відділу освіти (методисту Парфило Т.В.):

1) Продовжувати роботу по забезпеченню закладів загальної середньої освіти підручниками та навчальними посібниками.

Постійно.

2) Аналізувати стан забезпечення учнів підручниками та здійснювати перерозподіл підручників між закладами освіти міста.

Постійно.

3) На засіданнях міських методичних об’єднань знайомити шкільних бібліотекарів з методичними новинками роботи шкільної бібліотеки.

Протягом навчального року.

По четвертому питанню:

1.Відділу освіти (методисту Ружицькій Т.І.):

1) Організувати консультування закладів загальної середньої освіти щодо оптимізації роботи шкільних сайтів та роботи вчителів в умовах віртуальної спільноти.

Постійно.

  1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) Забезпечити якісне функціонування офіційного сайту навчального закладу.

Постійно.

2) Здійснювати особистий контроль за систематичним розміщенням актуальних матеріалів на сайті навчального закладу.

Не рідше одного разу на тиждень.

3) З метою визначення рівня актуальності інформації на веб-сторінках розміщувати дати оновлення матеріалів.

Протягом навчального року.

По п’ятому питанню:

  1. Відділу освіти забезпечити участь керівників закладів освіти, заступників у засіданні круглого столу «Абетка для директора: траєкторія успіху для кожної школи і спроможної громади».

29.10.2019 року.

По шостому питанню:

  1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) Зарахування до закладів загальної середньої освіти здійснювати відповідно до рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 24.10.2018 року № 260 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти» у зв’язку із відсутністю пропозицій щодо зміни  розподілу закріплених територій обслуговування за  закладами.

Протягом 2020-2021н.р.

2) Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Постійно.

3) Обробку наданих персональних даних, необхідних для процедури зарахування, відрахування та переведення учнів, здійснювати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Постійно.

 

 

 

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов