Інноваційні форми і методи навчання для забезпечння розвитку життєвих компетентностей особистості молодшого школяра

  В умовах змін освіттніх парадигм усе більше потребують удосконалення підходи до виховання підростаючого покоління. Якщо на попередніх етапах розвитку суспільства приділялася увага передачі досвіду майбутньому поколінню, то на сьогодні пріоритетним залишається компетентнісний підхід, що забезпечує самореалізацію особистості в сучасному світі. Тому проблема формування життєвих компетентностей є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у XXI столітті. Наявність у людини цих здібностей у всі часи зумовлювала успішність у суспільному житті, особливо зараз. Зміни у суспільстві привели до змін у вимогах до особистості, її життєвих компетентностей.
  Формування життєвої компетентності розпочинається у початковій школі і визначаєтьчя як складний процес, у результаті якого молодший школяр здобуває якості, необхідні йому для життєдіяльності в суспільстві, оволодіває соціальною діяльністю, комунікативними вміннями.
  В освітньому процесі сучасної школи сприятливим для організації самовизначення школяра є формування власної картини бачення світу та уявлення про конкретні значущі цілі в майбутній життєдіяльності. Для цього необхідним є розвиток якостей і вмінь сучасної особистості, які перелічені у законопроекті «Нова українська школа», а саме: уміння читати і розуміти прочитане, уміння висловлювати думку усно і письмово, критично мислити, здатність логічно обгрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, здатність співпрацювати в команді.
  Перелічені якості необхідні для розвитку життєвої компетентності особистості школяра реалізуються в сучасній школі через упровадження інноваційний форм і методів навчання.  Питання запроовадження освітніх інновацій є актуальним для України. Лише сформувавши інноваційну особистість, здатну до творення змін і сприйняття змінності, ми зможемо стати конкурентоспроможною нацією.
  Освітніми інноваціями є новостворені (застосовані) або вдосконалені освітні, навчальні, виховні, психолого-педагогічні та управлінські технології, методи, моделі, продукція, освітні, а також технічні рішення у галузі освіти, що істотно підвищують якість, результативність та ефективність освітньої діяльності.
  24 січня 2020 року у процесі роботи над науково-методичною проблемою «Інноваційні форми і методи навчання для забезпечння розвитку життєвих компетентностей особистості молодшого школяра»  члени обласної творчої групи вчителів початкових класів зустрілися з директором Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторією Павлівною Гробовою, яка висловила вітальне слово та наголосила, що добре вмотивований учитель мотивує учнів та батьків.
  Методист з початкової освіти навчально методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку СОІППО Катерина Віталіївна Шамунова визначила особливості роботи творчої групи над науково-методичною проблемою на сучасному етапі, окреслила пріоритетні напрямки самоосвітньої роботи членів творчої групи.
В.Ольховик, член обласної творчої групи
IMG-6c4de95bf19247cdc25b30ded9b312db-V IMG-7d5db3b960dc5e8a36704559970f12b3-V
Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов