Колегія відділу освіти

30 січня 2020 року відбулася колегія відділу освіти на базі Лебединської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7. Питання повістки денної:
1. Про роботу із зверненнями громадян у відділу освіти за 2019 рік січень.
доп. Н.В. Вернидуб,
методист ММК
2. Про стан функціонування офіційних веб-сайтів закладів освіти міста Лебедина.
доп. Т.І. Ружицька,
методист ММК
3. Про підсумки участі учнів у І-ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів та участь у ІІІ етапі.
доп. Л.В. Капуста,
методист ММК
4. Про виконання вимог чинного законодавства в частині пожежної безпеки у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
доп. Л.М. Влезько,
спеціаліст відділу освіти
5. Про стан організації освітнього процесу в Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр Лебединської міської ради для дітей з особливими освітніми потребами.
доп. О.В. Літковець,
директор ІРЦ

Заслухавши та обговоривши питання повістки денної, колегія ухвалила:
• по першому питанню
1. Інформацію прийняти до відома.
• по другому питанню
1.Міському методичному кабінету:
1) Організувати консультування закладів освіти щодо оптимізації роботи сайту закладів освіти міста та роботи вчителів в умовах віртуальної спільноти.
Протягом 2020 року
2. Керівникам закладів освіти:

1) Забезпечити якісне функціонування офіційного сайту закладу освіти.
Постійно
2) Здійснювати особистий контроль за систематичним розміщенням актуальних матеріалів на сайті закладу освіти.
Не рідше одного
разу на тиждень
3) З метою визначення рівня актуальності інформації на веб-сторінках розміщувати дати оновлення матеріалів.
Березень 2020 року
• по третьому питанню
1. Проаналізувати результативність участі учнів загальноосвітніх шкіл міста у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад на педагогічних радах, методичних об’єднаннях та виявити причини недостатніх знань учнів з предметів, ужити заходів щодо їх усунення.
Адміністрації закладів,
методисти ММК, члени ММО.
Січень-лютий2019року
2. Здійснювати заходи щодо виявлення, підтримки та супроводу обдарованих учнів, покращення роботи з обдарованими та здібними учнями у підготовці їх до предметних олімпіад,
Методисти ММК, адміністрації закладів, учителі-предметники,
психологи шкіл.
Постійно
3. Надавати методичну допомогу вчителям у підборі додаткової літератури, олімпіадних завдань різного рівня з метою підвищення рівня підготовки учнів з предметів.
Методисти ММК,
постійно
4. Проаналізувати результативність участі учнів у І- ІІ етапі олімпіад, відповідність результатів олімпіад обраному профілю на педагогічних радах.
Директори шкіл міста,
квітень 2019 року
5. Враховувати результативність участі учнів у ІІ-ІІІ етапах олімпіад під час атестації педагогічних працівників.
Члени атестаційних комісій I,II рівнів. Під час атестації

• по четвертому питанню
1. Інформацію «Про виконання вимог чинного законодавства в частині пожежної безпеки у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти» взяти до відома.
2. Відділу освіти проаналізувати виконання навчальними закладами приписи підрозділів ДСНС.
До 01.04.2020
3. Керівникам закладів освіти:
1) Забезпечити ефективну допомогу учасникам освітнього процесу під час вивчення правил пожежної безпеки, особливо в організації практичних занять.
Згідно планів
проведення занять
2) Взяти під особливий контроль відпрацювання планів евакуації учасників освітнього процесу на об’єктах ціледобового перебування.
Постійно
• по п’ятому питанню
1. Інформацію прийняти до відома.

Л.Ковтуненко, завідувач ММК

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов