Освітяни міста діляться досвідом здоров’язбереження під час обласної серпневої конференції

 

         Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 26 серпня 2020 року відбулася традиційна серпнева конференція педагогічних працівників Сумщини у Державному позашкільному оздоровчому закладі санаторного типу «Ровесник» за темою «Освітнє середовище – простір гармонійного розвитку нового покоління», у якій взяла участь делегація міста Лебедина на чолі з начальником відділу освіти – Гримайло Т.О. у складі 10 осіб (Ковтуненко Л.В., Римар М.Г., Фролова Т.І., Грабко В.В., Суббота Н.В., Лихина І.І., Бубун О.В., Іщенко Л.В., Корчменко А.М., Корчменко М.Ю.), що презентували інформаційну локацію «Школи здоров’я Сумщини».
         З вітальними словами до присутніх звернулися: голова Сумської обласної державної адміністрації Грищенко Р.С., народний депутат України Рябуха Т.В., заступник голови Сумської обласної ради Головко Т.І., директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Сидоренко О.Л.
         У обговоренні доповідь Гробової В.П., директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, взяла участь Фролова Т.І., директор Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, яка презентувала досвід роботи школи у формі нетрадиційного уроку здоров’я. Заклад презентував свою роботу і у відеофільмах та інформаційному стенді.
         Заклади освіти міста (дошкільні навчальні заклади «Калинка» (завідувач Холошенко М.Ю.), «Чайка» (завідувач Коваль М.Ю.), «Ромашка» (завідувач Хорунжа Л.В.) під час роботи локації презентували навчально-методичне обладнання, створене з використанням сучасних здоров’язбережувальних технологій, робота з яким викликала неабияке зацікавлення у відвідувачів. Запропонована гра у флорбол учителем фізичної культури Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Корчменко М.Ю. викликала справжні спортивні емоції як у дорослих учасників конференції, так і учнівської молоді.
Конференція визначила такі напрями розвитку освітньої галузі області на 2020-2021 навчальний рік:
 • реалізація Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках» та інших цільових програм, що регламентують діяльність галузі;
 • розвантаження груп у закладах дошкільної освіти; упровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання; удосконалення освітнього простору, забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання та виховання, меблями, технікою;
 • оптимізація мережі освітніх закладів відповідно до нового змісту освіти;
 • організація освітнього процесу з використанням дистанційних технологій та способів онлайн-взаємодії вчителів, дітей, учнівської та студентської молоді, батьків;
 • створення безпечного для життя і здоров’я освітнього середовища;
 • налагодження співпраці різних соціальних інституцій щодо протидії насильству та булінгу серед учасників освітнього процесу, формування культури психологічно комфортної міжособистісної взаємодії;
 • реформування системи шкільного харчування, формування знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування;
 • упровадження на харчоблоках шкільних їдалень процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів, аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках;
 • усвідомлення цінності життя та здоров’я, власної відповідальності та спроможності щодо їх збереження;
 • розвиток соціального партнерства та вдосконалення менеджменту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
 • підвищення соціального статусу позашкільної освіти та формування ефективного регіонального позашкільного освітнього середовища;
 • формування сучасних моделей освітньої роботи з вихованцями закладів позашкільної освіти на основі впровадження сучасних підходів, методик і технологій, зокрема технологій SТЕМ-освіти та дистанційного навчання;
 • розробка ефективних моделей формування успішного випускника закладу фахової передвищої та вищої освіти — особистості нового формату, конкурентної, самореалізованої, здатної швидко реагувати на динамічні процеси соціуму, постійно навчатись та розвиватись;
 • забезпечення професійного самовдосконалення педагогічних працівників, формування вміння адаптуватися до швидкозмінної реальності та ефективно працювати в нових умовах;
 • застосування нових підходів в управлінні освітою; осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти, ефективне та своєчасне використання державних субвенцій, спрямованих на якісне оновлення та вдосконалення галузі освіти;
 • консолідація зусиль на всіх суспільних та освітніх рівнях для успішного функціонування та подальшого вдосконалення освітньої галузі області.
Л.В.Ковтуненко, завідуюча ММК, за метеріалами інформації сайту СОІППО
Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов