Онлайн-зустріч учителів-словесників

У справжнього вчителя — найважче і найрадісніше життя, трепетно хвилююча і болісно складна твор­чість, незбагненно тонкі і вічновдосконалювані інструменти, якими він діє на людську душу.

В. О.  Сухомлинський

Знову цитуючи    В. О. Сухомлинського, хочеться згадати іще й такі його слова: «…вчителеві треба працювати роки і роки, щоб побачити предмет свого творіння; буває минають десятиріччя, і ледве-ледве починає позначатися те, що ти замислив; нікого так часто не відвідує почуття незадоволення, як учителя; ні в якому ділі помилки і невдачі не приведуть до таких тяжких наслідків, як в учительському. Учитель зобов’язаний … працювати тільки добре; кожна крихта … людської краси — це його безсонні ночі, сивина, неповоротні хвилини його особистого щастя — так, учителеві часто буває ніколи подумати про себе, бо він змушений думати про інших, і це для нього не самопожертва, не покірливе підкорення долі, а справжнє щастя особистого життя».

Допомогти вчителю в його професійному зростанні покликаний, зокрема, Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Світ так швидко трансформується, система освіти також, процеси глобалізації впливають і на нас, і на нашу професію, змінюють місію освіти, її мету, засоби навчання, комунікативні програми фахової взаємодії. У руслі змін, відповідно до плану роботи Центру професійного розвитку педагогічних працівників на 2021 рік, 17 березня 2021 відбулася онлайн-зустріч представників професійної спільноти вчителів-словесників Лебединщини, яка була присвячена визначенню можливостей та викликів сучасності. Мова йшла про індивідуальний освітній маршрут учителя та переваги використання індивідуальної траєкторії освіти і саморозвитку для розширення можливостей його освітнього простору, вибору найефективніших, найзручніших шляхів та способів неперервної освіти. Розглянуто було також модель індивідуальної траєкторії освіти та самоосвіти вчителя як шлях до зростання професійної компетентності й кваліфікації педагога, що забезпечує його цінність і конкурентоспроможність в організації та за її межами. Визначено роль та завдання в її реалізації Центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Безымянный22

Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов