Головна


monuaanim-banerpresident

__________________________________________________________________

Документ Microsoft Word (2)-1

 

 

   Графік роботи:
Пн – Чт з 08.00 до 17.15
Пт  з 08.00 до 16.00
Обідня перерва з 12.00 до 13.00 

Наказ про затвердження графіків особистого прийому та виїзних прийомів громадян у 2020 році 

ГРАФІК

прийомів громадян з особистих питань

 на  2020 рік 

      Прізвище, ім’я по батькові, посада

  Дні прийому

     Години           прийому

Гримайло Тетяна Олександрівна  – начальник відділу освіти

кожний понеділок місяця

1300 – 1700

ГРАФІК

виїзних прийомів громадян з особистих питань

 на  2020 рік 

Гримайло Тетяна Олександрівна –начальник відділу освіти

Останній четвер місяця

Друга половина дня

 _________________________________________________________

1 002


Гримайло
Тетяна Олександрівна, начальник відділу освіти

       Напрямки роботи:

 • — Здійснює державний контроль за реалізацією положень Конституції України в галузі освіти, Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої  та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», « Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про звернення громадян», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про боротьбу з корупцією», «Про охорону праці», «Про забезпечення  організційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» у межах компетенції;
  — керує діяльністю відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради (планування, організація, координація, стимулювання, аналіз, моніторинг, контроль);
  — керує діяльністю централізованої бухгалтерії;
  — є головою тендерного комітету відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради;
  —  контролює виконання плану здійснення капітальних ремонтів, будівництва у навчально-виховних установах;
  — веде прийом громадян, у т.ч. з кадрових питань, розглядає заяви та листи, вирішує трудові конфлікти;
  — призначає і звільняє в установленому законодавством порядку керівників та заступників керівників закладів загальної середньої освіти, завідувачів дошкільних навчальних закладів, директорів позашкільних закладів;
  — контролює підготовку і проведення засідань колегій відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради, нарад керівників закладів освіти міста (заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, заклади позашкільної освіти);
  — очолює експертні групи з моніторингу роботи установ освіти;
  — контролює питання підготовки  і проведення конференцій педагогічних працівників;
  — контролює підготовку питань працівниками відділу освіти на засідання виконавчого комітету Лебединської міської ради, сесії Лебединської міської ради, апаратні наради  міського голови;
  — веде службову переписку, координує роботу з організаціями, які мають відношення до роботи з дітьми і учнівською молоддю;
  — відповідає за проведення апаратних нарад відділу освіти;
  — розглядає та затверджує штатний розпис, комплектацію, тарифікацію  навчально-виховних установ міста;
  — контролює наданням якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсному центрі;
  — здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.

 _________________________________________________________

 

DSCN0051

Спеціаліст відділу освіти
Влезько
Любов Миколаївна

Напрямки роботи:

— Забезпечує реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»;
— здійснює моніторинг діяльності закладів дошкільної освіти;
— забезпечує методичний супровід закладів дошкільної освіти;
— організовує та проводить  семінари, методичні наради із педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти;
— здійснює реєстраційний облік дітей дошкільного віку, які виявили бажання відвідувати заклади дошкільної освіти;
— розробляє мережу закладів дошкільної освіти;
— узагальнює облік дітей дошкільного віку, відповідає за форму статистичної звітності (ф-85-К);
— здійснює моніторинг стан підготовки дітей дошкільного віку до навчання у першому класі школи;
— здійснює контроль за станом організації медичного  та санітарно-гігієнічного обслуговування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти;
— здійснює моніторинг по захворюваності дітей та учнівської молоді на ГРВІ та педикульоз, інфекційні хвороби у закладах дошкільної та загальної середньої освіти;
— контролює питання стану організації роботи з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки у навчально-виховних закладах міста;
— узагальнює банк даних на дітей соціально-уразливих категорій, готує звітність з даного питання;
— здійснює моніторинг охоплення навчання дітей-переселенців у закладах освіти, готує щоквартальний звіт;
— проводить організаційну роботу по капітальному будівництву та ремонту установ освіти, узагальнює статзвітність по ремонтних роботах у закладах освіти;
— готує нормативно-правові документи щодо організації  відпочинку та оздоровлення дітей та учнівської молоді;
— здійснює контроль за організацією  відпочинку та оздоровлення дітей та учнівської молоді, готує статистичну звітність з даного питання, узагальнює звіт 1-ОТ;
— проводить організаційну роботу по підготовці до навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період, готує звітність з даного питання;
— контролює ведення  документації у закладах дошкільної освіти;
— контролює виконання Закону України «Про дошкільну освіту»;
— готує проекти наказів, проекти рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради, проекти рішення сесії Лебединської міської ради з вищевказаних питань.

_____________________________________________________________

DSC_0089

Спеціаліст відділу освіти Гончаренко Людмила Вікторівна

Напрямки роботи:

— розробляє щоквартальні плани діяльності відділу освіти та готує узагальнену інформацію про їх виконання;

— комплектує мережу закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти та відповідає за якість надання освітніх послуг дітям та учнівській молоді;

— є секретарем нарад керівників закладів освіти;

— здійснює реєстраційний облік дітей і підлітків шкільного віку за поданнями закладів загальної середньої освіти; здійснює моніторинг охоплення дітей шкільного віку навчанням; здійснює моніторинг зарахування і відрахування учнів закладів загальної середньої освіти, готує проект рішення щодо розподілу території обслуговування закладами загальної середньої освіти,

— готує узагальнені інформації на виконання делегованих повноважень, протокольних доручень, оперативних інформацій, довідок;

— готує проекти заходів до програми соціально-економічного розвитку міста та області, щоквартально звітує з даного напрямку;

— розробляє проекти регіональних програм, за потребою вносить зміни до регіональних програм, готує статистичну звітність по впровадженню регіональних програм;

— готує звітність по впровадженню обласних програм;

— здійснює організацію та проведення методичної роботи із керівниками гуртків позашкільних закладів, заступниками директорів з навчально-виховної роботи, виховної роботи, класними керівниками;

— здійснює аналіз та редагування  стану організації виховної роботи у закладах загальної середньої освіти, готує звітність з даного питання;

— контролює виконання Закону України «Про позашкільну освіту»;

— відповідає за організацію освітнього процесу у Центрі позашкільної освіти.

___________________________________________________________

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Завідувач ММК Ковтуненко Лариса Василівна

Напрямки роботи:

— Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до законодавства про освіту в частині методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти;
— здійснює загальне керівництво  по питанню організації роботи методичного кабінету відділу освіти;
— відповідає за організацію методичної роботи у закладах освіти міста;
— проводить роботу із керівниками та заступниками керівників закладів освіти  по вивченню і впровадженню передового педагогічного досвіду в практику роботи установ;
— забезпечує проведення моніторингу якості освіти;
— здійснює аналіз та редагування стану внутрішкільного керівництва в частині ефективності методичної роботи в установі;
— керує дослідно-експериментальною роботою у закладах освіти міста;
— забезпечує методичний супровід діяльності міського Наукового товариства учнів та Малої академії наук,
— здійснює методичний супровід впровадження навчальних планів і програм, інших нормативних документів, визначаючих зміст освіти;
— здійснює аналіз та редагування стану ведення внутрішкільної документації у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
— відповідає за діловодство у  відділі освіти (ведення ділової документації, планування, ведення контрольних справ);
— забезпечує участь педагогів у професійних конкурсах;
— є секретарем колегії відділу освіти;
— є секретарем тендерного комітету;
— організовує та відповідає за хід проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти;
— забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до законодавства про освіту в частині методичного супроводу викладання біології, хімії, природознавства,  основ здоров’я та екології у закладах загальної середньої освіти та проведення конкурсів, фестивалів з даного напряму;
— організовує та проводить семінари із заступниками директорів шкіл з навчально-виховної роботи;
— організовує роботу психологічної служби у закладах освіти, готує статистичну звітність  даного питання;
— подає пропозиції щодо морального і матеріального стимулювання педагогів установ освіти та методичного кабінету;
— контролює виконання Законів Украни «Про освіту», «Про загальну середню світу»;
— здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;
— готує проекти наказів, проекти рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради, проекти рішення сесії Лебединської міської ради з вищевказаних питань.

________________________________________________________

1 005

Методист ММК
Римар
Микола Григорович

Напрямки роботи:

— забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до законодавства про освіту в частині методичного супроводу викладання історії та правознавства, Захисту Вітчизни, фізкультури і зміцнення здоров’я дітей, трудового навчання, основ економіки, географії, етики у закладах загальної середньої  освіти та проведення конкурсів, фестивалів з даного напряму;
— забезпечує проведення моніторингу якості освіти;
— відповідає за організацію освітнього процесу у дитячо-юнацькій спортивній школі;
— здійснює аналіз та редагування організації національно-патріотичного, фізичного, трудового, туристично-краєзнавчого виховання у закладах загальної середньої освіти, готує статистичні звіти з даного питання, організовує проведення конкурсів та фестивалів;
— здійснює моніторинг по питанню впровадження профільного навчання у закладах загальної середньої освіти, готує статистичні звіти з даного питання;
— відповідає за роботу із допризовною молоддю;
— відповідає за організацію та проведення міських спортивних змагань та участь у обласних спортивних змаганнях;
— здійснює аналіз та редагування організації роботи шкільних музеїв;
— забезпечує зв’язки із військовим комісаріатом, спортивними організаціями, ТСОУ;
— відповідає за організацію цивільного захисту в установах освіти, готує звітність з даного питання;
— відповідає за підвезення учнів шкіл міста «Шкільним автобусом»;
— готує проекти наказів, проекти рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради, проекти рішення сесії Лебединської міської ради з вищевказаних питань.

 ___________________________________________________

Капуста Л.

Методист ММК Капуста Людмила Василівна

                       Напрямки роботи:

 — Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до законодавства про освіту в частині методичного супроводу початкової освіти, російської мови, зарубіжної літератури та іноземної мови у закладах загальної середньої  освіти, проведення конкурсів, фестивалів з даного напряму;
— забезпечує проведення моніторингу якості освіти;
— відповідає за організацію І  та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь у ІІІ та IV етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, готує статистичні звіти з даного питання;
— відповідає за роботу з обдарованими учнями (призначення стипендії міського голови, стипендії голови обласної державної адміністрації);
— узагальнює інформацію та надає методичні рекомендації щодо проходження курсів підвищення кваліфікації працівників закладів освіти міста;
— відповідає за роботу з євроклубами, іноземними громадянами;
— здійснює аналіз по набору першокласників до закладів загальної середньої освіти;
— здійснює моніторинг впровадження Концепції нової української школи у закладах загальної середньої освіти;
— здійснює аналіз по набору першокласників до закладів загальної середньої освіти;
— відповідає за технічне обслуговування сайту відділу освіти;
— готує проекти наказів, проекти рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради, проекти рішення сесії Лебединської міської ради з вищевказаних питань.

 _______________________________________________________

DSCN0025

Методист ММК
Ружицька
Тетяна Іванівна

Напрямки роботи:

 — Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до законодавства про освіту в частині стану викладання та якості навчальних досягнень учнів з математики, фізики, інформатики, астрономії проведення конкурсів, фестивалів з даного напряму у закладах загальної середньої  освіти;
— організовує і проводить методичну роботу  з вчителями вищевказаних предметів;
— готує статистичну звітність програми соціально-економічного розвитку у частині впровадження інформаційних технологій, забезпечення обладнанням кабінетів природничо-математичного циклу;
— забезпечує проведення моніторингу якості освіти;
— відповідає за  інформатизацію закладів освіти;
— відповідає за наповнення сторінки відділу освіти у фейсбуці;
— відповідає за реалізацію державної політики щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів загальної середньої освіти, готує інформаційну звітність з даного питання;
— відповідає за форми статистичної звітності ( ЗНЗ-1,ЗВ-1, ЗВ-зведений, РВК-76, РВК-77, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9, ПЗ-1, ПЗ-зведений, 1-ЗСО);
— готує проекти наказів, проєкти рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради, проекти рішення сесії Лебединської міської ради з вищевказаних питань.

 ________________________________________________________

DSCN0089

Методист ММК
Парфило
Тетяна Володимирівна

Напрямки роботи:

  — Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до законодавства про освіту в частині організації роботи шкільних бібліотек проведення конкурсів, фестивалів з даного напряму у закладах загальної середньої  освіти;
— організовує і проводить методичну роботу  з бібліотекарями шкіл;
— забезпечує підручниками школи міста;
— є секретарем апаратних нарад відділу освіти;
— готує проєкти наказів, проєкти рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради, проекти рішення сесії Лебединської міської ради з вищевказаних

 

 ________________________________________________________

Секретар  відділу освіти Муха Лідія Іванівна

— відповідає за інформаційне забезпечення матеріалами, які надходять  з інших установ, організацій;
— веде книги вхідної, вихідної документації, щоденного контролю відповідно термінів виконання;
— узагальнює книги наказів відділу освіти з основної діяльності, адміністративно-господарської діяльності та відрядження;
— відповідає за комплектування та направлення справ до міського архіву.

________________________________________________________

Спеціаліст по харчуванню  Тересова Галина Олександрівна

контролює якість готової продукції, дотримання норм закладки продуктів  у харчоблоках  закладів освіти міста;
— складає перспективне меню для закладів загальної середньої освіти, відповідно до норм харчування;
— здійснює замовлення продуктів харчування для закладів освіти;
— забезпечує збір інформації щодо потреби закладів освіти у завозі  продуктів харчування та розробляє графіки завозу;
— готує документацію та розрахунки на поставку продуктів харчування для проведення тендерних закупівель;
— проводить контрольні розробки для встановлення норм відходів при обробці продуктів;
— забезпечує харчоблоки технологічними картами  на страви і вироби та іншими нормативно-технічними документами;
оприлюднює на єдиному веб-порталі «Є-дата» інформацію  по договорах на поставку продуктів харчування;
— є членом тендерного комітету.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Frontier - Новая Серия - Шаблоны сайтов